Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Κανόνες για κάθε άνθρωπο

Στην ζωή θα πάρουμε μαθήματα.

Δεν υπάρχουν λάθη---μόνο μαθήματα.

Ένα μάθημα επαναλαμβάνετε μέχρι να το μάθουμε.

Αν δεν μαθαίνουμε,τα μαθήματα γίνονται πιο σκληρά.

Θα καταλάβουμε ότι πήραμε το μάθημά μας, όταν αλλάξουν οι ενέργειες μας.

2 σχόλια: